Övriga grupper

Lite text om att vi har andra grupper, från gamla program…

Och sen är det upp till Euterpe, 8½ och jazzgrupperna att själva ta fram text de kan vilja ha! (Och vill de ha medlemssidor, gärna det, men tala om vad det ska stå oå dem)