Kören

Schola Cantorums kör är den största och äldsta gruppen inom Föreningen Schola Cantorum, och är sprungen ur den ursprungliga körverksamheten. Kören består idag av 27 aktiva sångare. Kören har alltid haft en bred repertoar och sjunger gärna både sakrala och profana körstycken – mest a capella.

Kören leds sedan år 2002 av Östen Wall, och tidigare mångårig korist i bl. a Radiokören. Östen är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har gått såväl musiker- som sångpedagog- och musiklärarlinjen.