Noter och ljudfiler

Vi har redan en hel del noter och mer kommer det att bli, och även en del ljudfiler.
OBS ATT DE FLESTA NOTERNA HAR KOPIERINGSFÖRBUD, dvs man får bara ta ut dem här som ett eget extra ”arbetsexemplar” att göra anteckningar i, och absolut inte sprida dem till andra. LJUDFILERNA är ännu känsligare, kopiera dem inte!!

Öppna denna Not-och-ljudfilstabell i form av ett Word-dokument med länkar till filerna. Behåll samtidigt denna webbplats öppen så går det bra att söka och hämta noterna! De öppnas i ett separat webbläsarfönster och du kan spara ned dem till din dator därifrån.
Du kommer att få varningar om att det är riskabelt att klicka på länkar. Var inte orolig, klicka ändå – vår webbplats är OK.