Värmlandsnoter från Ann-Christin

Värmlandsvisan i arr av Mats Nilsson, nu inlagd på notbiblioteket och bifogas för enkelhets skull här:
Värmlandsvisan
Det här inlägget är inte lösenordsskyddat eftersom jag tror att dessa noter inte behöver skyddas. En påminnelse för er som har svårt att logga in: Under stora fotot på kören, klicka på ”För medlemmar”, då kommer ni till en sida med en ruta där ni ska skriva in lösenordet. Försök inte logga in från hemsidan, den ”huvudsida” man kommer till när man först öppnar vår webbplats – visserligen finns där på en undanskymd plats ett ”logga in” men det är inte för er, det är för mig när jag ska logga in och ändra webbplatsen och där gäller helt andra lösenord än det ni använder.

Hälsn / Jack