Föreningen Schola Cantorum

Schola Cantorum bildades i Storkyrkan i Stockholm 1934 av bl a domkyrkoorganisten och tonsättaren David Wikander med det uttalade syftet att skapa en kör som kunde medverka med gregoriansk musik vid gudstjänsterna.

Fram till 1969 hörde Schola Cantorum till Storkyrkan men av olika skäl separerade de två det året och Schola Cantorum bildade en fristående förening med liknande inriktning som tidigare. Dagens Schola Cantorum har sex grupper, två vokala och fyra instrumentala. Schola Cantorums kör är den största och äldsta gruppen sprungen ur den ursprungliga körverksamheten.

Läs mer om vår historia!

Credit Mats Håkanson